B2B-B2C Marketing


Op het eerste gezicht lijken B2b en B2C marketing op elkaar, Er zijn uiteraard ook veel overeenkomsten tussen beide, maar er zijn wel degelijk verschillen. Kenmerkend voor B2B marketing is de doelgroep. B2B mikt op bedrijven en in bedrijven worden beslissingen door meerdere personen genomen. B2C marketing is gericht op individuen en in die zin eenvoudiger. De doelgroep bestaat uit individuen die alle hetzelfde willen van een product of dienst. Consumenten zijn overal en dus veel gemakkelijker te bereiken.

newspaper templates - theme rewards